Våra öppettider

Mån - TorStängt
FredagStängt
LördagStängt
SöndagStängt

Rådfråga oss

08-583 510 54

Kundtjänst

Hitta till oss

Vi finns i Järfälla, ca 2 mil från Stockholm. Se karta och vägbeskrivning.
Ogräs i fogar

Hur kommer det sig att ogräsen etablerar sig och växer på hårdgjorda ytor? Flera faktorer samverkar till detta och de viktigaste är:

  •  För litet naturligt slitage på ytan p.g.a. att man inte går eller framför fordon i tillräckligt hög grad. Detta gäller t.ex. lågfrekventerade ytor som ytterhörn, kanter mot husliv, kanter mot rabatter och grönytor.
  • Alla hårdgjorda ytor har sina svaga punkter där ogräs kan gro och växa t.ex. i fogar mellan stenar och plattor, i rännstenskanter, i sprickor i asfalten, genom nedslitna beläggningar m.m.
  • För litet mekaniskt slitage på grund av minskad maskinell eller manuell sopning.

För att ogräs ska kunna växa och etablera sig krävs tillgång på ljus, värme och ett rotsubstrat som kan erbjuda vatten och näring. Nyanlagda markytor kan vid en första anblick se sterila och ogästvänliga ut och det ser inte ut att vara en miljö som växter kan trivas i. Men den hårdgjorda ytan är i hög grad onaturlig och därför sker ständigt försök att täcka ytan med växtlighet. Vid en närmare titt så hittar man skarvar och ojämnheter som kan uppfylla ogräsens krav på växtplats. En spricka med en vidd av en millimeter är stor nog för att samla damm och andra små partiklar. Substratet i sprickan tar åt sig fukt och därmed har goda groningsförhållanden skapats för ytligt liggande, ljusgroende frön. Sedan krävs det bara att temperaturen är tillräckligt hög för att fröet skall gro och en ny planta skall växa upp.

Vanligast är att ogräsen kommer till den hårdgjorda ytan i form av frön som sprids med hjälp av vind, vatten, djur eller människor. Fröna fastnar i skarvar och andra ojämnheter och om gronings-betingelserna är de rätta (vatten, ljus, värme) så är ogräsetableringen ett faktum.

Stenlagda ytor

Ogräsen på den här typen av ytor är svåra att bekämpa, speciellt om fogmaterialet inte ligger i jämnhöjd med plattorna. Fogmaterialet sätter sig, sopning och kraftigt regn för bort en del av fog-materialet. Om fogarna inte fylls igen så kan ogräsen etablera sig och de blir svåra att komma åt, speciellt med mekanisk, men också med termisk bekämpning. En kombination av urgröpta fogar och ogräs med låg tillväxtpunkt (maskros t.ex.) är speciellt olycklig ur bekämpningssynpunkt.

Fyllda fogar medför dels att ogräsfrö inte lika lätt fastnar på ytan, dels att ogräs som ändå lyckas gro blir enklare att bekämpa. När ytan sopas med en borste så följer de flesta av fröna med och man stör  de frön som är under etablering. Vid termisk bekämpning har gaslågan svårt att nå ned till ogräs-plantans rotdel eftersom den skyddas av isolerande platt- eller stenkanter.