Våra öppettider

Mån - Tor09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 12:00
LördagStängt
SöndagStängt

Rådfråga oss

08-583 510 54

Kundtjänst

Hitta till oss

Vi finns i Järfälla, ca 2 mil från Stockholm. Se karta och vägbeskrivning.
Grus, kross & sand?

Det här ett ämne där många känner stor förvirring. Vad är vad? Vad skall man ha till vad? Måste det finnas så många olika produkter? Vi ska kortfattat gå igenom sortiment och användningsområden.

Stenmjöl

Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg. 0-2mm eller 0-4mm. Stenmjöl kan bl.a. användas vid plattsättning, som avjämningslager eller som fog.

Vi säljer Stenmjöl 0-4mm som främst används till plattsättning.

Makadam

Makadam är också en krossprodukt, bestående av "rena" fraktioner med en övre och en undre gräns. Alla stenkorn som är mindre än den undre gränsen siktas bort. Exempel på fraktioner är 2-6mm, 4-8mm, 8-11mm, 11-16mm osv. Makadam används framför allt i asfalt och betong, som slitlager och ytbeläggningar på vägar samt vid dränering runt hus. Vi säljer Makadam 8-11 samt Makadam 2-6 som främst används till dränering och som alternativ till gårdsgrus. Materialen är inte tvättade. 

Bergkross

Bergkrossprodukter kallas ofta för "långa fraktioner" eftersom alla kornstorlekar mellan noll och en övre kornstorlek ingår. Bergkross kan användas till bärlager, slitlager och förstärkningslager vid vägkonstruktioner och på gårdsplaner. Exempel på fraktioner är 0-16mm, 0-32mm, 0-64mm och 0-125mm. Vi säljer Bergkross 0-32 som främst används som bärlager för plattytor.

Sand

Sand kommer från olika typer av avlagringar från istiden och är alltså ingen bearbetad produkt. Sandprodukter kan exempelvis användas till barnens sandlåda, vid blandning av murbruk, plattsättning och som toppdress till gräsmattan. Vi säljer Sand 0-2mm (även kallad Leksand) samt Sand 0-8mm Betonggrus. Leksand används till sandlådor samt betonggrus som avjämningslager till plattsättning. Kan även används som jordförbättring samt vid gjutning.

Singel

Singel är ett naturgrus och alltså inget krossmaterial. Exempel på singel är Gårdsgrus 8-16mm "Ärtsingel", Finsingel 16-32mm och Singel 8-16mm.

Vi säljer Gårdsgrus 8-16 & 4-8 som används på bl.a. trädgårdsgångar och Finsingel 16-32 som används som dekor och dräneringssingel. Bägge är tvättade vilket betyder att de är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Tänk på att när ni beräknar gårdsgrus för infarter och gångar är en lämplig tjocklek 3-5cm.

Aktuellt urval