108645D7-C43B-433D-8540-60AC6B243593
Mur, Fasad & Stolpar

Norblock

Norblock finns med både huggen samt slät framsida, är svängbar och går att bygga med både inner- och ytterhörn. Muren är låsbar för extra kraftfull förankring och de ihåliga stenarna gör dem lätta att hantera. Du kan med fördel dra elkablar eller vattenslangar genom dem.