108645D7-C43B-433D-8540-60AC6B243593

Anlägga en grusgång, hur gör man?

En korrekt anlagd grusyta för gångar och uteplatser är lagd med en fiberduk i botten, ett ca 15 cm tjockt, hårt packat bärlager av bergkross med en grovlek av exempelvis 0-32mm. Ovanpå bärlagret har vi den synliga grusytan som är ett 3-5 cm tjockt, mer eller mindre löst lager av grus eller singel (ex. Makadam 8-16, Gårdsgrus 8-16)

För ytor med högre belastning såsom garageuppfarter ökas lagret av bärlager till 25cm för extra bärighet.

Uppbyggnaden av ytan är samma som vid anläggning av marksten, vill man byta till marksten från grus behöver underlaget inte göras om.