108645D7-C43B-433D-8540-60AC6B243593
Kanter & Stöd

Gatsten

Gatsten i huggen sten. Används ofta till murar och kanter. Lämplig till garageuppfarter, gator och torg där man ställer höga krav på hållfasthet och slitstyrka.