108645D7-C43B-433D-8540-60AC6B243593
Mur, Fasad & Stolpar

Kryssmur

Murtypen används ofta som enkelsidig stödmur i terräng med stora höjdskillnader. Den kan även monteras dubbelsidig och blir då en barriärmur. Kryssmur är en vacker mur med ursprunglig känsla, där det mesta arbetet utförs på plats. Montören bearbetar råämnena av granit till önskad form och storlek och monterar dem i ett polygonmönster. På översidan monteras lämpligen en avtäckning av granit.