108645D7-C43B-433D-8540-60AC6B243593
Mur, Fasad & Stolpar

Labyrint

En allround och lättbyggd mursten med många olika användningsområden. Följ Benders råd och anvisningar för att bygga stödmurar, fristående murar, trappor, kantstöd och stolpar mm. Finns både i antikt och skarpt utförande.