108645D7-C43B-433D-8540-60AC6B243593
Tillbehör

Underlag

Underarbetet är a och o för slutresultatet och hållbarheten. Bärlager fördelar lasten från överytan till underlaget. Stenmjölet används som sista avjämning innan du lägger dina stenar eller plattor.